Giới thiệu


AKSITKULTUR.COM là website giao lưu về văn học của các nước trên thế giới. Mục đích nhằm tạo sân chơi cho các nhà văn, nhà thơ lớn ở khắp nơi trên Trái Đất.

Website dành cho tất cả những ai yêu thích nghệ thuật, văn học và các chương trình hội thảo. Chúng tôi có tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu và hội thảo đối với các nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động nghệ thuật trên toàn thế giới thường niên.

Về vấn đề dịch văn học đóng góp vai trò quan trọng trong sự giao lưu văn hóa, nghệ thuật đối với các dân tộc khác nhau trên thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét